Månedlig arkiv: januar 2013

Det glemte Larvik

Larvik som attraksjon anno 1880

Her om dagen kom jeg over et lite hefte med tittelen «Larvik og omegn. Haandbog for turister og badegjester» skrevet av cand. philos Halfdan Cock-Jensen. Femtiseks tett skrevne sider, trykt på tynt papir og med en eneste illustrasjon i sort … Les videre

Foredrag torsdag 14. mars: Da Sverige var arvefienden

Tordenskiolds blokade ved Marstrand.

Torsdag den 14. mars kl. 19.00 kommer Ola Teige fra Universitetet i Oslo til Larvik museum for å snakke om Norge og Den store nordiske krig. Den store nordiske krig (1709-1720) er en av de største og mest omfattende konfliktene … Les videre

Foredrag torsdag 21. februar: Propaganda fra prekestolen

Foredrag torsdag 21. februar: Propaganda fra prekestolen

  Torsdag 21. februar kl 19 kommer doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo Øystein Idsø Viken  til Larvik museum for å snakke om kirken på 1700-tallet, og hvordan den ble brukt til å styre og påvirke allmuen. Den viktigeste nyhetssendingen i … Les videre

Hageutstilling i Herregården

Herregårdens hage var Norges største da den ble anlagt av stattholder Ulrik Frederik Gyldenløve i 1670-80 årene. Hagen var et av de tidligste uttrykk for barokkens hagekunst i Norden og bak det høye gjerdet som skjermet for innsyn fantes lysthagen … Les videre

Grevens residens

Interiør fra Herregården

Herregården ble bygd av Norges stattholder og Larviks første greve Ulrik Frederik Gyldenløve og sto ferdig innredet i 1677. Fortsatt er noen rom bevart fra den eldste fasen, mens de fleste rom i hovedbygningen har malte interiører fra 1730-årene. Gyldenløves … Les videre

Den gamle skolestua

Skolestue i Herregården

Er du nysgjerrig på hvordan det var å gå på skolen i gamle dager? I Herregården kan du besøke en rekonstruert skolestue fra andre halvdel av 1800-tallet. Herregården ble fra 1824 brukt som skole, og i 1840-årene ble det etablert tre … Les videre