Artikkelserie i Østlandsposten

I 2012 hadde museet en artikkelserie i Østlandsposten. Serien ble kalt «Den glemte byen», og gjennom denne artikkelserien satte museet fokus på trekk ved Larvik som har forsvunnet og blitt glemt.

Tanker om tog og tid

Det er spennende tider i Larvik. Alle som kjenner sin lokalhistorie vet at transportløsninger har vært tema for byen helt tilbake til grevenes tid. De spenner fra behovet for en trygg havn i 1740-årene, via jernbanediskusjoner i 1870-årene fram til … Les videre

Skoledebatt i Larvik på 1700-tallet

Høy temperatur i skoledebatten er ikke noe nytt, heller ikke harde tak om skolens lokalisering. Skolen speiler samfunnet, og historien om skolen bringer oss tett på verdier, ideologier og menneskesyn. Da skolesaken for alvor ble tatt opp som et lokalt … Les videre

Det glemte Larvik

Her om dagen kom jeg over et lite hefte med tittelen «Larvik og omegn. Haandbog for turister og badegjester» skrevet av cand. philos Halfdan Cock-Jensen. Femtiseks tett skrevne sider, trykt på tynt papir og med en eneste illustrasjon i sort … Les videre

Offentlig fattigdom på 1700-tallet

Den 26. oktober 1742 satt fem alvorlige menn sammen i byfogdens hus. De diskuterte fattigvesenet i Larvik by og ufordringen med skole for fattigfolks barn. Få dager i forveien hadde grevens stedfortreder, oberinspektør Fabricius, ved offentlig trommeslag gjort kjent at … Les videre

Minner fra ”jernalderen” på Langestrand

For et par måneder siden skrev vi om funn av av gravplater på parkeringsplassen ved verksporten på Langestrand, eller parkeringsplassen til Spenst som den like gjerne kalles i dag. Ingen husket dengang at dette var gammel kirkegårdsgrunn, og stor var … Les videre

Pæreslang på en søndag

Larvik er en by stappfull av spennende historie og monumenter som minner oss om den. Noen minnesmerker er blitt så selvfølgelige at vi til slutt ikke ser dem for hva de er. Som tårnet på Larvik kirke, eller Treenighet kirke … Les videre