Barn i arbeid på Gumserød gård (1. klasse)

På den gamle, ærverdige museumsgården Gumserød utenfor Stavern får elevene høre historier og lære om hvordan barn for 100-150 år siden deltok i gårdsarbeid. Elevene blir kjent med hesten som arbeidsdyr og sauehold. De blir satt til å arbeide på jorda: plukke stein, luke ugress, fjerne hestemøkk og sage ved.

Elevene vil også lære å bære tunge vannbøtter med vassåk og blir fortalt historien om hvordan hverdagen på gården var preget av vannbæring fra morgen til kveld. På låven får elevene vaske tøy på vaskebrett og får høre skittentøyets kulturhistorie. Deretter får de i oppgave å rulle laken på en hundre år gammel klesrulle som krever samarbeid.

Men andre ord; elevene blir satt til enkle, men viktige arbeidsoppgaver som barn før i tiden utførte sammen med de voksne.

Dette er en praktisk og lærerik dag for elevene. Det er mye å sette seg inn i, men det blir også satt av tid til frilek i det fantastiske kulturminneområdet med svaberg å klatre på og stor hage det er flott å løpe rundt i.

Forrige artikkelVelkommen til museumsbesøk våren 2018 Neste artikkelMånedens bilde i juni