Det angår også deg – demokrati og menneskerettigheter i Vestfold

Israel, Marie og Frank Sachnowitz. Fotografi utlånt av Herman Sachnowitzs døtre.

Israel, Marie og Frank Sachnowitz. Fotografi utlånt av Herman Sachnowitzs døtre.

Høsten 2013 startet Vestfoldmuseene arbeidet med å etablere et undervisningsopplegg for elever i ungdomsskolen og den videregående skolen i Vestfold. Prosjektet har fått tittelen Det angår også deg – Demokrati og menneskerettigheter i Vestfold, og har deltakere fra Larvik museum, Hvalfangstmuseet, Vestfoldarkivet, Samlingsforvaltning og Slottsfjellsmuseet.

Undervisningsopplegget handler om hvordan holocaust rammet familier i Vestfold, om gruppetenkning, rasisme og brudd på menneskerettighetene og om demokratiets betydning.

Larvik er første stedet dette undervisningsopplegget har vært gjennomført. I løpet av våren 2014 har ca 350 niendeklassinger vært med.

Elevene har møtt opp på rådhuset i Romberggata, der de har fått høre om den jødiske familien Sachnowitz fra Sveins gate på Nanset. Vi har fortalt elevene om skolejenta Frida som ble arrestert i klasserommet sitt, om Marie som trollbandt publikum med sin stemme i Bøkeskogen, om Martin som ble norgesmester med Larviks lag i bridge og om Frank, Herman, Elias, Rita, Samuel og Israel. Alle ni ble arrestert og sendt til konsentrasjonsleiren Auschwitz, og bare Herman Sachnowitz overlevde og kunne vende tilbake til Larvik.

I innledningen på rådhuset har elevene også fått høre om antisemittisme, om diskriminerende tiltak som ble gjennomført mot de norske jødene, og om hvilken skjebne de fikk etter deportasjonen.

Etter innledningene har elevene vært med på en vandring til steder i byen der familien Sachnowitz hadde tilknytning. På vandringen har vi besøkt snublesteinene utenfor familiens butikk på torget i Larvik, butikklokalene som huset Elias Sachnowitzs og senere Herman Sachnowitzs butikk Ekko og familiens hus i Sveins gate. På torget har vi også snakket om bautaen over eidsvollsmannen Christian Adolph Diriks og snakket om på hvilken måte grunnloven bidrar til å sikre noen av våre grunnleggende menneskerettigheter, og demokratiets betydning for å motvirke brudd på menneskerettighetene.

Ved rosebedet som ble anlagt til minne om hendelsene på Utøya i juli 2011 har vi snakket med elevene om at det som skjedde med familien Sachnowitz for over 70 år siden  kan skje igjen så lenge det finnes folk som hevder at en rase er en annen overlegen.

2014 er et prøveår for dette prosjektet. Vi skal prøve det ut i Larvik og i Berg fengsel utenfor Tønsberg. På Berg ble alle mannlige jøder over 15 år plassert i påvente av deportasjon, og dette var den eneste leiren i Norge som under krigen var drevet 100% av nordmenn. Fra våren 2015 vil undervisningsopplegget bli tilbudt elever fra hele Vestfold gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS). Skolene kan velge om de vil være med på opplegget i Larvik, Sandefjord eller på Berg ved Tønsberg.

 

 

 

 

Forrige artikkelDebatt og feiring Neste artikkelByen før byen