Herregården i Larvik

Fra Herregårdens loft

Fra Herregårdens loft

I disse dager bringer vi rester av en snart 100 år gammel historie, som igjen forteller en enda eldre historie, frem i lyset igjen. På Herregårdens loft lå flere stabler med bygningsmaterialer og ventet på oss. Hvor materialene stammet fra … Les videre

Pågående arbeid i Herregården

Pågående arbeid i Herregården

I disse dager foretar vi inventering og avfotografering av gjenstander i Herregården. Samtidig tørker vi støv og rengjør møbler og inventar med tanke på kommende arrangementer – og sommersesongen, som snart er i gang. Det er nemlig mye som skal … Les videre

Bygningen

Tegning av Herregården

Herregården i Larvik ble fredet i 1923, bare tre år etter at Lov om bygningsfredning ble iverksatt. Anlegget som ble påbegynt i 1674 kom for alvor i fokus etter riksantikvar Harry Fetts besøk i 1917. Larvik kommune ble eier av … Les videre

Herregårdshagen

Tegning av Herregården

Herregårdshagen i Larvik (eller residenshagen) var Norges første og største barokke hageanlegg. Hagen ble påbegynt parallelt med bygningen og var sannsynligvis ferdig anlagt i 1680. Hagen er godt dokumentert i skriftlige kilder og kart. Det fremgår av dimensjonene hvor viktig … Les videre

Restaurering

Herregården i Larvik

  Herregården i Larvik eies av Larvik kommunale eiendom KF, men ivaretas og drives som historisk anlegg av Larvik Museum. Bygningen ble fredet i 1923.Overordnet for planen er Herregårdens status som et nasjonalt kulturminne og bruken av anlegget til museumsformål … Les videre

Larvik og omegn museumsforening og Herregården

Larvik og omegn museumsforening og Herregården

Larvik og omegn museumsforening (LOMF) ble stiftet i 1916. Behovet for å få etablert et bymuseum i Larvik ble diskutert flere ganger i begynnelsen av 1900 tallet, men noen allmenn oppslutning om forslagene ble det ikke.   I 1901 deltok Larvik … Les videre