Invitasjon til museumsbesøk høsten 2017

Foto: Majala Tamber

Larvik museum ønsker alle barnehagebarn i Larvik hjertelig velkommen til oss denne høsten.

Vi tilbyr tre ulike opplegg, og barnehagene kan være med på ett eller flere.  Førstemann til mølla!

Oppleggene er gratis og passer for de eldste barna i barnehagen (4-6).

Vi starter kl. 10.30 eller 12.00, og opplegget varer ca. en time. Det er mulig å spise matpakka hos oss.

For mer informasjon, spørsmål eller påmelding: Kontakt Ane Ringheim Eriksen på e-post ane.ringheim.eriksen@vestfoldmuseene.no eller telefon 40 22 40 98.

 

Foto: Majala Tamber

Uke 41, 42 og 43 kl. 10.30 eller 12.00

 Oppdagere og eventyrere

Larvik Sjøfartsmuseum, Kirkestredet 5.

I denne fortellerstunden snakker vi om oppdagere og eventyrere fra Larvik som har reist ut i verden. Thor Heyerdahl som ble verdenskjent gjennom sine flåteferder, Oscar Wisting som ble førstemann til Sydpolen, Magnus Andersen som krysset Atlanterhavet i et vikingskip og Reidar Teigen og Odd Ekanger som padlet helt til Kenya i kano.

Etter fortellerstunden får ungene lage hver sin lille skute i tre som de får laste og seile med på vårt store gulvkart.

Fra Rammeplan for barnehager: Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Den skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Barn skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Barnas ulike erfaringer fra hjem, omgangskrets og reiser vil kunne gi kunnskap om ulike samfunn.

Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna

  • Blir kjent med og deltar i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet.
  • Blir kjent med noen historiske endringer i lokalmiljøet og samfunn

 


Uke 45 og 46 kl. 10.30 eller 12.00

 

Eventyrstund

Herregården, Herregårdssletta 6

Velkommen til eventyrstund i Herregården. Her vil barna få høre kjente og kjære eventyr – og et ukjent – skrevet for barn for to hundre år siden. Gjennom gamle ting, bilder og tente lys vil barna få en stemningsfull stund i den gamle Larvikssalen.

Vi avslutter med en liten aktivitet.

Fra Rammeplan for barnehager:

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna

  • møter et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer
  • opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale

 

Uke 48, 49 og 50 kl. 10.30 og 12.00

Gledelig jul i Herregården

Herregården, Herregårdssletta 6.

I Herregårdens prestegårdskjøkken vil vi fortelle om hvordan jula ble forberedt og feiret i Larvik og de andre Vestfoldbyene for hundre år siden. Hva spiste man? Hvordan ble det pyntet? Og hva kan julesangen om en enebærbusk lære oss om jula før i tiden?

Etter fortellerstunden vil ungene få prøve seg på å kjevle ut ei lefse og steke den på takke.

Fra Rammeplan for barnehager:

Gjennom arbeid med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna

  • får kjennskap til kristne høytider og tradisjoner og tradisjoner knyttet til høytider i religioner og livssyn som er representert i barnegruppen

Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna

  • Blir kjent med og deltar i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet.
  • Blir kjent med noen historiske endringer i lokalmiljøet og samfunn
Forrige artikkelWesterdals-studenter og Larvik anno 1767 Neste artikkelFra Herregårdens loft