Jærbuen II er tildelt midler fra Riksantikvaren

Riksantikvaren har besluttet å støtte restaureringsarbeidet med Jærbuen II med midler fra statsbudsjettet.

Jærbuen II, en påkostet lystbåt, ble bygget i 1898 ved Colin Archers båtbyggeri. Kunden var grosserer og storseiler Wilhelm Wolf fra Christiania. Jærbuen II er en av de best bevarte Archer-båtene og har høy grad av autentisitet. Colin Archer, kanskje mest kjent for å ha konstruert isskuta Fram, bygget ca. 200 båter i Larvik, og rundt 30 finnes fortsatt. Jærbuen II, tidligere kjent under navnet «Nanna», har selv en ganske dramatisk historie.

Colin Archers skisse av «Nanna» fra 1897

Siden høsten 2014 har båten ligget til reparasjon ved Risør Trebåtbyggeri. Disse reparasjonene er kostbare, og det er derfor gledelige nyheter at Riksantikvaren nå gir 873 000 kroner som skal «bidra til å opprettholde kontinuiteten i restaureringsarbeidet mot sjødyktig fartøy», som det heter i tildelingsbrevet. Tilskuddet kommer på bakgrunn av konkrete tiltak som kjølarbeid, oppbording, og remontering av skott og badeinnredning.

Riksantikvaren har lagt særlig vekt på at fartøyet er av allmenn interesse, at det vil bli offentlig tilgjengelig, at det er en sjelden båttype, og at det er stort lokalt engasjement rundt den. Arbeidet med Jærbuen II er av en type fartøyvern som Riksantikvaren i 2017 støtter med 60 millioner kroner. Av fartøyene i Vestfold var det i år kun Wilhelm Wolfs gamle lystbåt som ble tildelt penger.

Jærbuen eies og drives i dag av Foreningen Larvik Sjøfartsmuseum. Vi ser fram til å få båten på plass ved Skottebrygga igjen i nær framtid.

Trebåtbyggeriet i full gang med å skifte hudplank i forskipet på Jærbuen II i 2015 (Foto: Risør og Moen Trebåtbyggeri)

 

Forrige artikkelArnold Jacoby forteller om arbeidet med boka "Det angår også deg" Neste artikkelPågående arbeid i Herregården