Nye utgivelser om Herregården

Larvik Museum fortsetter med utgivelser av publikasjoner som omhandler Herregården. I fjor presenterte vi Herregårdens historie i et større sveip, inkludert enkelte funn fra nyere forskning. I år foreligger det to nye hefter, om henholdsvis hage og himmelseng. Begge hefter følger med billetten når du besøker Herregården i sommer.

Herregårdens hage

Visste du at hageanlegget ved Herregården en gang var landets største, og at det var til inspirasjon for hager tilknyttet herregårder og gods i hele Norge?

I heftet «Herregårdens hage» har Larvik Museums avdelingsdirektør og konservator Aina Aske laget en historisk oversikt over Herregårdens hage. Heftet er rikt illustrert og tar for seg anleggelsen av hagen på slutten av 1600-tallet, til den gradvis ble erstattet av offentlige bygninger fra midten av 1800-tallet. Her får man også hilse på hagens forvaltere fra 1680 til 1899, nemlig gartnerne. Inkludert er også forslaget til ny reguleringsplan for Herregården fra noen år tilbake.

Himmelseng i det høye herskaps sovegemakk

Tidlig i juni installerte vi en himmelseng etter beskrivelse fra 1735 i det høye herskaps sovegemakk, som ligger i første etasje i hovedbygningen. I den anledning har museets rådgiver Gro Stalsberg skrevet en tekst om bakgrunnen for dette nye tilskuddet til residensen. I heftet får man lese om hva kildene forteller om sengene som ble brukt i Herregården. Valg av tekstiler og tradisjoner med sengetøy er også beskrevet.

En ny og utfyllende publikasjon kommer senere når senga er komplett med omheng og kapper. Og ikke minst: I årene som følger vil Herregården stadig suppleres med nye senger, i tråd med vår langsiktige møbleringsplan.

 

Vi dokumenterte også flytting av seng fra borggård til det høye herskaps gemakk på Instagram. Trykk på bildet under for et innblikk i prosessen:

Forrige artikkelMånedens bilde i juni Neste artikkelMånedens bilde i august