Nyheter

Herregårdens hage – en tapt attraksjon for byen?

Herregårdens hage – en tapt attraksjon for byen?

Innlegg i Østlandsposten 18. mars 2016: Av Halvard Kausland, styreleder, Vestfoldmuseene Nils Anker, direktør, Vestfoldmuseene I kommunestyrets møte 16. mars vedtok politikerne at det ikke skal anlegges «barokkhage» på området Mesterfjellet – Torstrand/Herregården og at eksisterende bygg og området skal benyttes … Les videre

Barken «Figaro» fra Larvik sentral i spennende forskning på skipsvrak i Arktis

Foto av barken Figaro fra Larvik på vei ut Larviksfjorden i 1904 på vei til Spitsbergen.

Barken «Figaro» fra Larvik er nå sentral i spennende forskning på skipsvrak i Arktis. Forskere ved NTNU studerer funnet av det til nå nordligste skipsvraket i verden. I 1904 ble «Figaro» avbildet på vei ut Larviksfjorden med destinasjon Spitsbergen (Svalbard) … Les videre

Tapet på flyttefot

Tapet på flyttefot

I 1957 ga bryggeribestyrer Thor Heyerdahl senior en stor tapet i gave til Larvik og omegns Museumsforening. I brevet til museumsforeningen vedr. gaven skriver Heyerdahl senior at han hadde lovet sin ekskone Alison Heyerdahl som hadde vært styremedlem i Larvik … Les videre

Meningsfull deling av immateriell kulturarv

Meningsfull deling av immateriell kulturarv

  Larvik Museum samarbeider med NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning) og Brama Godzka i Lublin om et prosjekt som blant annet handler om overføring av håndverkskunnskap med antikvarisk restaurering som ramme. I forrige uke var museumshåndverker Lars Rauan lærer på … Les videre

Skuteportrett fra Larvik stiger ut av «tåken».

Malerikonservator Kristine Draugedalen i gang med å rense maleriet av dampskipet Laurvig.

Blant Larvik Sjøfartsmuseums mange gjenstander finner vi en stor og rikholdig samling skuteportrett. De første bildene ble samlet inn av Larvik Sjømannsforening (etablert i 1849) og ble i 1929 en del av grunnstammen til Larvik sjøfartsmuseums samlinger. I skuteportrettene ligger … Les videre

Fokus på hverdagsliv under krigen

Fokus på hverdagsliv under krigen

I år er det 70 år siden Norge igjen ble et fritt land etter fem år med tysk okkupasjon. Denne våren har museumspedagogene reist ut på skolene i Larviksdistriktet og snakket med elevene om hverdagsliv i Larvik under andre verdenskrig. … Les videre