Barnehage

Barn er ofte nysgjerrige på hvordan det var i «gamle dager». På Larvik museum ønsker vi at barn i Larvik skal få vite litt om fortiden til byen de bor i. I «Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver» står det i punkt 3.6. at «Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna blir kjent med noen historiske endringer i lokalmiljø og samfunn»

En mulighet til å få til dette er å besøke museet. Vi åpner nå museet for barnehagebarn gjennom flere ulike opplegg i løpet av året. Alle barnehagene vil få tilbud om å besøke oss i Verksgården, Sjøfartsmuseet og Herregården. Besøkene er gratis, og passer best for de eldste barna i barnehagen (4-6). Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

Invitasjon til museumsbesøk høsten 2015

Invitasjon til museumsbesøk høsten 2015

  Larvik museum ønsker alle barnehagebarn i Larvik hjertelig velkommen til oss denne høsten. Vi tilbyr to ulike opplegg, og barnehagene kan være med på ett eller begge. Førstemann til mølla! Oppleggene passer best for de eldste barna i barnehagen … Les videre