Våre Utstillinger

Nye utgivelser om Herregården

Larvik Museum fortsetter med utgivelser av publikasjoner som omhandler Herregården. I fjor presenterte vi Herregårdens historie i et større sveip, inkludert enkelte funn fra nyere forskning. I år foreligger det to nye hefter, om henholdsvis hage og himmelseng. Begge hefter … Les videre

Oppdagere og eventyrere – ny utstilling på Sjøfartsmuseet

Søndag 28. mai åpnet vår nye utstilling Oppdagere og eventyrere i andre etasje på Sjøfartsmuseet. Nils Anker, direktør i Vestfoldmuseene, Aina Aske og Ane Ringheim Eriksen fra Larvik Museum, og James Ronald Archer fra Foreningen Larvik Sjøfartsmuseum holdt taler. Deretter … Les videre

Larvik i endring 1880 – 1915

Larvik museum åpnet våren 2016 en ny utstilling om Larvikssamfunnet i årene 1880 – 1915. Hvordan endret byen seg i disse årene, og hvilke betydninger har dette for den byen Larvik er i dag? Les videre

Skutebildeutstilling på Larvik sjøfartsmuseum – «Stolte skip på verdens hav»

  Sommeren 2015 åpnet Vestfoldmuseene, Larvik Museum den temporære skutebildeutstillingen «Stolte skip på verdens hav» i Larvik Sjøfartsmuseum. Utstillingen stod til høsten 2018. Bakgrunnen for valg av tema var Foreningen Larvik sjøfartsmuseums rikholdige og flotte samling av originale skutebilder av … Les videre

Debatt og feiring

Markering av grunnlovsjubileet 2014 skjer i Verksgården på Langestrand og i Herregården. I Verksgården åpner vi en utstilling 5. juni, og i Herregården den 22. juni. Debatt og feiring -arven fra Eidsvoll. (Verksgården) Grunnlovsjubileet har som mål å gjøre oss alle … Les videre

Herregårdshaven – til nytte og glede

Sommeren 2013 åpnet Larvik museum en hagehistorisk utstilling i Herregården. Herregårdens have ble anlagt av Ulrik Fredrik Gyldenløve i 1680-årene, og de siste restene av haveanlegget forsvant rundt 1920. Herregårdshaven var det største haveanlegget i Norge, og en av våre … Les videre