Den glemte byen

Den glemte byen er Larvik Museums utstillingssatsing som har byens eldre historie som tema. Første del åpnet sommeren 2012, mens del 2 og 3 åpnet i 2013 og 2014.

Mennesker og makt i Larvik 1671 – 1783

Innføringen av enevelde i 1660  førte til at Larvik ble dansk grevskap og byens utvikling tok en uventet vending. Grevskapstiden fra 1671 – 1821 var en kulturell og næringsmessig blomstringstid og Larvik var nærmere maktapparatet i København enn noen annen norsk … Les videre

Hvorfor «Den glemte byen»?

  For noen år siden skrev professor Arne Bugge Amundsen ved Universitetet i Oslo en artikkel der han foreslo at museet skulle utforske det som er glemt i Larvik eller med andre ord oversett, ignorert, forsømt, utelatt og droppet. Det … Les videre