Tidligere utstillinger

Debatt og feiring

Debatt og feiring

Markering av grunnlovsjubileet 2014 skjer i Verksgården på Langestrand og i Herregården. I Verksgården åpner vi en utstilling 5. juni, og i Herregården den 22. juni. Debatt og feiring -arven fra Eidsvoll. (Verksgården) Grunnlovsjubileet har som mål å gjøre oss alle … Les videre

Herregårdshaven – til nytte og glede

Herregårdshaven - til nytte og glede

Sommeren 2013 åpnet Larvik museum en hagehistorisk utstilling i Herregården. Herregårdens have ble anlagt av Ulrik Fredrik Gyldenløve i 1680-årene, og de siste restene av haveanlegget forsvant rundt 1920. Herregårdshaven var det største haveanlegget i Norge, og en av våre … Les videre

Stemmer i Larvik

Stemmer i Larvik

I år er det 100 år siden norske kvinner fikk stemmerett. I Larvik kom kampen for kvinnelig stemmerett tidlig opp i den offentlige debatten, og allerede i 1890-årene gjorde kvinnebevegelsen seg gjeldene i byen. I denne miniutstillingen vil vi presentere … Les videre

Grenseløst

Grenseløst

Etter å ha vært på vandring til Göteborgs Stadsmuseum og Gammel Estrup Herregårdsmuseet i 2011, og blitt sett av rundt 100 000 menesker i våre naboland, kom utstillingen Grenseløst fra den 23. februar 2012 tilbake i andre etasje i Verksgården. … Les videre

Västerhavets kulturarv

Kart over Kattegatt-Skagerrak-området

Larvik museum har i flere år deltatt i et prosjekt som heter Västerhavets kulturarv. Prosjektet var en del av Interreg IVA-programmet og var delfinansiert av EU. Prosjektet ble avsluttet i 2011, og utstillingen Grenseløst er et av resultatene av dette prosjektet. … Les videre

Byen før byen

Byen før byen

Larvik museum åpnet i 2013 en byhistorisk utstilling med tittelen Byen før byen. Denne utstillingen var starten på et større prosjekt som tok sikte på å bli bedre kjent med Larviks historie i periodene før byen fikk bystatus i 1671. … Les videre