Månedlig arkiv: mars 2016

Herregårdens hage – en tapt attraksjon for byen?

Innlegg i Østlandsposten 18. mars 2016: Av Halvard Kausland, styreleder, Vestfoldmuseene Nils Anker, direktør, Vestfoldmuseene I kommunestyrets møte 16. mars vedtok politikerne at det ikke skal anlegges «barokkhage» på området Mesterfjellet – Torstrand/Herregården og at eksisterende bygg og området skal benyttes … Les videre

Larvik i endring 1880 – 1915

Larvik museum åpnet våren 2016 en ny utstilling om Larvikssamfunnet i årene 1880 – 1915. Hvordan endret byen seg i disse årene, og hvilke betydninger har dette for den byen Larvik er i dag? Les videre

Skutebildeutstilling på Larvik sjøfartsmuseum – «Stolte skip på verdens hav»

  Sommeren 2015 åpnet Vestfoldmuseene, Larvik Museum den temporære skutebildeutstillingen «Stolte skip på verdens hav» i Larvik Sjøfartsmuseum. Utstillingen stod til høsten 2018. Bakgrunnen for valg av tema var Foreningen Larvik sjøfartsmuseums rikholdige og flotte samling av originale skutebilder av … Les videre