Artikkelserie i Østlandsposten

I 2012 hadde museet en artikkelserie i Østlandsposten. Serien ble kalt «Den glemte byen», og gjennom denne artikkelserien satte museet fokus på trekk ved Larvik som har forsvunnet og blitt glemt.

Grevelig vannspeil

Har du noen ganger tenkt over hvor mye informasjon du får gjennom et kart eller et foto samtidig som det kan vekke nysgjerrigheten din? Jeg har det slik med kart over Larvik og Herregårdsdammen. På et av de eldste kartene … Les videre

Grevens grønne fingre – gartnerne i Herregårdshaven

Det våres og spretter og gror. Larvik er nok en gang i ferd med å forvandles til en grønn og skjønn by. Jeg tenker det samme hvert år på denne tiden når jeg kjører opp Christian Frederiks vei og svinger … Les videre

Fra grevelig golf til boligblokker

Utbygging av sentrumsnære områder eller fortetting har positive sider, men det er også mange eksempler på at verdier går tapt. Blant annet settes sporene etter fortiden under press, og vern som alternativ er et aktuelt tema blant annet i forbindelse … Les videre

Gymnas og kolera

  Gartnerboligen 1886, til venstre i bildet I det siste har diskusjonen gått høyt fra kommunestyrets talerstol og i media knyttet til rivingen av det gamle Larvik gymnas. Under jorden hviler imidlertid stemmer som ingen lenger hører og de færreste … Les videre

Et avisutklipp – to gravplater og en glemt kirkegård

  På vei ut fra Verksgården gjennom den store jernporten har du kanskje lagt merke til to store svarte jernplater festet på portnerboligene som ligger på hver si side av veien. Går du nærmere vil du se at dette er … Les videre

Bergråd Petersen og rivingen av Langestrand kirke

Hver gang jeg løper over parkeringsplassen på vei til treningssenteret i det tidligere høvleriet til Treschow Fritzøe, tenker jeg på alt som er skjult og glemt akkurat her. Her lå gamle Langestrand kirke omkranset av kirkegården og symboliserte bydelens selvstendighet … Les videre