Artikkelserie i Østlandsposten

I 2012 hadde museet en artikkelserie i Østlandsposten. Serien ble kalt «Den glemte byen», og gjennom denne artikkelserien satte museet fokus på trekk ved Larvik som har forsvunnet og blitt glemt.

Provianthuset til nytte og besvær

Larvik har mange minner etter de danske adelsmenn og grever som grunnla og bygde opp bysamfunnet. Noen er fortsatt godt synlige i bybildet, som Herregården og Laurvig Hospital. Andre finnes i dag bare på kart, bilder og i arkivene. Slik … Les videre

Sanden – fra sandbanke til kulturbase

Hvordan er det med hukommelsen, husker du ”Wallbor’n”,” Balleskuret”, ”Fyrhuset” og trelastlagrene? Eller er de allerede visket ut av minnet? Tenker du noen gang på hvor kort tid det er siden bygningene og industrien forsvant fra området, der du rusler … Les videre

Rødbroen – en glemt forbindelse

Visste du at Larvik en gang hadde ei elv som het Lilleelven? Den hadde sitt utløp under Bøkkerfjellet, vest for Tollboden. Over denne elven, nær utløpet, var det en bro som ble kalt Rødbroen. Både broen og elven lå strategisk … Les videre

Da nøkken ville holde gilde ved Skottebrygga

I 1857 fikk lesere av Jarslberg og Laurvigs Amtstidene gjentatte ganger servert saftige avisinnlegg med til dels sterke personangrep til ettermiddagskaffen. Personen det gjaldt var Johan Sverdrup og saken var bygging av molo i Indre havn. Johan Sverdrup er kjent … Les videre

En fargerik historie

Ved Skottebrygga stikker et rødt hus seg nesevist fram i mot januarsnøen. Det har antagelig skilt seg ut helt fra det ble bygd tidlig på 1700-tallet. På grunn av fargen, men også fordi det ble bygd av hollandsk teglstein. I … Les videre

Pakkhuset jubilerer

Visste du at den lave, grå og ganske uunselige bygningen ytterst på Vestre brygge har jubileum i år? 100 år gammelt er Pakkhuset blitt, men dagens jubilant skaper neppe de store overskriftene i byens avis eller blir stående i historien … Les videre