Besøk fra Polen

Gjestene fra Polen besøker Nevlunghavn

Gjestene fra Polen besøker Nevlunghavn

Den 26. og 27. juni har Larvik museum besøk av våre polske partnere i prosjektet  The Wooden Treasure. Preserving heritage design future Hovedpartner for prosjektet i Norge er Norsk institutt for kulturminneforskning, mens Vestfoldmuseene har en mindre og avgrenset rolle. Prosjektet handler om å skape bevissthet rundt tradisjonell trearkitektur gjennom arbeid med konkrete eksempler. Det er valgt ut 5 byer i Lublinprovinsen og 1 by i Norge (Larvik).

De polske gjestene har vært i Norge hele uka, og har besøkt Maihaugen og Norsk folkemuseum. Larviksbesøket skal vare i to dager. Torsdagen organiserer Larvik museum en ekskursjon til ulike deler av Larviksdistriktet. Det blir besøk til Nevlunghavn, Helgeroa, Langestrand, Torstrand, Tollerodden og Herregården. Fredag vil Anne Cathrine Flyen, Jan M Stornes og Lars Jacob Hvinden-Haug fra NIKU holde foredrag for gjestene på Larvik museum.

 

 

Forrige artikkelProsjektoppstart «The wooden treasure» Neste artikkelFotosamling digitalisert og tilgjengelig