Byhistorie

Larvik Museum er et kulturhistorisk museum som utforsker og formidler byens historie, med hovedvekt på grevskapstid, kulturmiljø og byutvikling.

Larvik er en kystby, og i likhet med andre småbyer som ligger som perler på en snor nedover kysten, var handelen med tømmer og trelast grunnlaget for byvekst på 1600-tallet. Det var likevel to forhold som gjorde at Larvik skilte seg ut: Byen lå for det første i et grevskap opprettet for landets stattholder Ulrik Frederik Gyldenløve. For det andre hadde den jernverket som skulle bli Danmark-Norges største og viktigste gjennom 200 år.

Historien som residensby for danske adelsmenn ga Larvik en spesiell historie og særegen arkitektur som det fortsatt finnes spor etter. Jernverket og sagbruksvirksomheten la basis for Larvik som industriby, mens handelen skapte det maritime Larvik.

Besøk fra Polen

Den 26. og 27. juni har Larvik museum besøk av våre polske partnere i prosjektet  The Wooden Treasure. Preserving heritage design future Hovedpartner for prosjektet i Norge er Norsk institutt for kulturminneforskning, mens Vestfoldmuseene har en mindre og avgrenset rolle. Prosjektet … Les videre

Prosjektoppstart «The wooden treasure»

Larvik museum deltar i prosjektet The wooden treasure. Under besøket i Lublinregionen fra 9. 13, juni besøkte vi byene Tyszowce, Krasnobrod, Szczebrzeszyn, Wojslawice, Hrubieszow og Dubienka som alle inngår i prosjektet. Vår polske samarbeidspartner The «Grodzka Gate – NN Theatre» … Les videre

EØS-prosjekt om trearkitektur – samarbeid mellom Norge og Polen.

I januar 2014 ble søknaden om prosjektet The Wooden Treasure. Preserving heritage design future innvilget sammen med en rekke andre søknader i det polske kulturutvekslingsprogrammet «Promotion of Diversity in Culture and Arts within European Cultural Heritage». Kulturrådet er med å … Les videre

Byen før byen

–  en utstilling om Larvik bys tidlige historie Den første helhetlige framstillingen av Larviks historie ble skrevet for nesten 100 år siden og tar for seg Larviks utvikling fram til 1814. Presentasjonen er dels kronologisk og dels tematisk oppbygd og … Les videre

Skoledebatt i Larvik på 1700-tallet

Høy temperatur i skoledebatten er ikke noe nytt, heller ikke harde tak om skolens lokalisering. Skolen speiler samfunnet, og historien om skolen bringer oss tett på verdier, ideologier og menneskesyn. Da skolesaken for alvor ble tatt opp som et lokalt … Les videre

Det glemte Larvik

Her om dagen kom jeg over et lite hefte med tittelen «Larvik og omegn. Haandbog for turister og badegjester» skrevet av cand. philos Halfdan Cock-Jensen. Femtiseks tett skrevne sider, trykt på tynt papir og med en eneste illustrasjon i sort … Les videre