En staselig trapp er på plass!

Trappen foran Larvik Sjøfartsmuseum er endelig på plass.

Trappen foran Larvik Sjøfartsmuseum er endelig på plass.

 

Restaureringen av bygningen Kirkestredet 5 har pågått i mange år. Det har vært et møysommelig, men også spennende arbeid å jakte på husets fortid i dokumenter, tegninger og fotografier. Bygningen ble oppført i 1714 og var enestående i Larvik, både fordi det var stort og bygd av mur. Noe som kan være med på å forklare det kostbare byggeriet er byggherren som het Andreas Blume. Han var både kjøpmann og murmester, og ble utnevnt til bygnings- og reparasjonsinspektør samt overbokholder for grevskapets fabrikker, residenser, kirker og gårder. Vi kan følge huset gjennom eierskifter, branner og endringer. Etter Blumes tid ble Kirkestredet prestebolig i et par generasjoner før det ble tollbod og senere trikotasjefabrikk og lager. Da Riksantikvaren fredet bygningen i 1923 var det bare skallet igjen av fortidens prakt.

Takket være en oppmåling utført av Hans Christian Lind i 1790-årene vet vi mye om hvordan huset så ut på den tiden, blant annet ser vi tydelig hvordan trappen foran husets fasade er bygd. Det vi ikke klarte å finne ut fra arkivsakene er hvilke farge bygningen hadde. Dermed måtte det bygningsundersøkelser til, og for noen år siden fikk huset tilbake sin opprinnelig røde farge. Men hvordan hadde trappen sett ut? Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) ble bedt om å undersøke saken og takket Linds oppmåling og at noen av de gamle balusterne var bevart klarte man å finne tilbake til hvordan trappen har sett ut etter 1733. Fargene ble tolket som sort og hvitt. To dyktige arkitekter har vært involvert i å tegne trappen og lokale malere har gjort en strålende jobb. Nå står den der og lyser som et eksempel på hvor arkitektonisk rik Larvik var for to hundre år siden.

 

Hans Christian Linds tegninger fra oppmålingen i 1790-årene.

Hans Christian Linds tegninger fra oppmålingen i 1790-årene.

 

 

 

Forrige artikkelEt ukjent jubileum – Larvik 350 år i 2015? Neste artikkelMeningsfull deling av immateriell kulturarv