EØS-prosjekt om trearkitektur – samarbeid mellom Norge og Polen.

Lublin_wiki
I januar 2014 ble søknaden om prosjektet The Wooden Treasure. Preserving heritage design future innvilget sammen med en rekke andre søknader i det polske kulturutvekslingsprogrammet «Promotion of Diversity in Culture and Arts within European Cultural Heritage». Kulturrådet er med å utvikle dette og andre kulturutviklingsprogrammer via EØS-midler som skal bidra til sosial og økonomisk utjevning i Europa. Prosjektet startet opp i mai 2014 og avsluttes i desember 2015.

Initiativtaker til prosjektet er kulturinstitusjonen The «Grodzka Gate – NN Theatre» Centre i Lublin.

Les mer om senteret her:

http://teatrnn.pl/node/78/the_grodzka_gate_%E2%80%93_nn_theatre_centre

Hovedpartner i Norge er Norsk institutt for kulturminneforskning, mens Vestfoldmuseene har en mindre og avgrenset rolle. Prosjektet handler om å skape bevissthet rundt tradisjonell trearkitektur gjennom arbeid med konkrete eksempler. Det er valgt ut 5 byer i Lublinprovinsen og 1 by i Norge (Larvik) hvor det først gjøres en inventering av de best bevarte eksemplene på trearkitektur, deretter systematiseres disse med tanke på struktur, funksjon og særtrekk. Larvik Museum sin oppgave i prosjektet er først og fremst å framskaffe materiale til å skape virtuelle modeller som illustrerer trearkitektur i Larvik innenfor tre historiske perioder (1690 – 1770 – 1900). Modellene blir tilgjengelige på en egen nettside. Larvik Museum deltar på alle møter, studieturer og aktiviteter. Det skal blant annet arrangeres et læringsseminar med polske og norske håndverkere (snekkere) samt seminar om trearkitektur for lokale myndigheter i Lublin. Deling av erfaringer og kunnskap om dokumentasjon, konservering og rekonstruksjon av trebygninger skjer gjennom studieturer, produksjon av en utstilling og avsluttende konferanse og publikasjon.

Det første møtet mellom partnerne skjer i Lublin fra 9. – 13. juni, mens det første møtet i Larvik skjer fra 25. til 27. juni 2014.

Vi kommer tilbake med en oppdatering etter besøket i Polen.

Aina Aske 25.05.2014

Forrige artikkelByen før byen Neste artikkelProsjektoppstart «The wooden treasure»