Grevskaps- og herregårdshistorie

Nye utgivelser om Herregården

Larvik Museum fortsetter med utgivelser av publikasjoner som omhandler Herregården. I fjor presenterte vi Herregårdens historie i et større sveip, inkludert enkelte funn fra nyere forskning. I år foreligger det to nye hefter, om henholdsvis hage og himmelseng. Begge hefter … Les videre

Herregårdens historie som kommunal eiendom

Søk i kommunale arkiv To av museets viktigste oppgaver er å ta vare på og formidle. Og en av de viktigste kildene til historiene om personer, steder, bygninger eller hendelser er arkivene. Når Larvik Museum nå er i gang med … Les videre

Frem fra glemselen: unike tapeter på Herregårdens loft

I nesten 100 år har to ruller med tapet ligget ganske anonymt på Herregårdens loft. Tapetene var uten merking og altfor store og omfangsrike til å bli åpnet der oppe på loftet. Høsten 2017 var tiden kommet for å avsløre … Les videre

Opprettelsen av Larvik grevskap 29. september 1671

Den 29. september er en dato som bør stå uthevet i den lokale kalenderen. Det er en historisk merkedag for deler av Vestfold, og aller mest for Larvik. Larvik grevskap ble opprettet, og byen fikk status som stattholderens residensby. Det … Les videre

Fra Herregårdens loft

I disse dager bringer vi rester av en snart 100 år gammel historie, som igjen forteller en enda eldre historie, frem i lyset igjen. På Herregårdens loft lå flere stabler med bygningsmaterialer og ventet på oss. Hvor materialene stammet fra … Les videre

Pågående arbeid i Herregården

I disse dager foretar vi inventering og avfotografering av gjenstander i Herregården. Samtidig tørker vi støv og rengjør møbler og inventar med tanke på kommende arrangementer – og sommersesongen, som snart er i gang. Det er nemlig mye som skal … Les videre