Grevene

Her kan du lese mer om grevene som styrte Larvik i årene 1671 – 1805.

Ulrik Fredrik Gyldenløve (1638 – 1704)

  Ulrich Friedrich ble født i Holstein sommeren 1638. Han var sønn av kong Frederik 3 og adelskvinnen Margrete Pape. Som gutt ble han hentet til slottet i København og var siden i kongens tjeneste. Gyldenløve var en dyktig strateg, … Les videre

Ferdinand Anton Danneskiold-Laurvig (1688 – 1754)

Ferdinand Anton Danneskiold-Laurvig  var nummer åtte i rekken av Ulrik Frederik Gyldenløves barn med Antoinette Augusta von Aldenburg. Han ble født i 1688 og ble greve av Larvik bare 16 år gammel. Han tilhørte rikets fremste adelsslekter og  militær karriere … Les videre

Frederik Ludvig Danneskiold-Laurvig (1717 – 1762)

Frederik Ludvig Danneskiold-Laurvig var sønn av Ferdinand Anton Danneskiold-Laurvig og Ulrike Eleonore Reventlow. Etter endt utdannelse og en lengre utenlandsreise , og da faren døde i 1754, arvet han Larvik grevskap. Han besøkte grevskapet sitt bare en gang, i 1755, … Les videre

Christian Conrad Danneskiold-Laurvig (1723 – 1783)

”Ieg fast som en Ugle ibland Krager er besat af Kreditorer!” skrev den nye oberinspektøren Frederik Ludvig Fabricius. Han overtok stillingen etter faren omtrent samtidig som Christian Conrad Danneskiold-Laurvig ble greve i 1762. Den nye greven var typisk for sin … Les videre

Christian Ahlefeldt Laurvig (1732 – 1791)

Christian Ahlefeldt var sønnesønn av Ulrik Fredrik Gyldenløves datter. Da Christian Conrad Danneskiold Laurvig i 1783 døde uten mannlige etterkommere, arvet han grevskapet i Larvik. I1785 fikk han tillatelse til å ta navnet Ahlefeldt-Laurvigen. Gjelden og grevens store utgifter til vedlikehold av … Les videre

Frederik Ahlefeldt-Laurvig (1761–1832)

Frederik Ahlefeldt-Laurvig arvet i 1791 grevskapet fra sin far. Han besøkte Larvik sommeren 1793, uten å få noe dypere kjennskap til grevskapet sitt. I denne perioden lå mye av makten hos overinspektøren og grevens forvaltere. Grev Ahlefeldt-Laurvig ble raskt svært forgjeldet, … Les videre