Larvik-skuta som ble dykkedestinasjon

I midten av januar 2017 fikk Larvik museum en henvendelse fra Steven D. Singer, en amerikaner som var i ferd med å trykke opp tredje utgave av sin bok «Shipwrecks of Florida», en kronologisk ordnet oversikt over mer enn to tusen skip som har sunket utenfor Floridakysten fra 1500-tallet og frem til i dag. Singer ønsket å bruke et fotografi av skuta Araby Maid – nærmere bestemt et fotografi fra 1902 han hadde funnet i Larvik sjøfartsmuseums samling på internett og som viste mannskapet på dekk. Araby Maid var en bark (seilskip med tre eller flere master) som hadde forlist utenfor Florida i 1903 og siden blitt et ettertraktet mål for ivrige dykkere.

Araby Maid (årstall ukjent). Foto: State Library of South Australia, PRG 1373/22/72

Museets rådgiver Gro Stalsberg besvarte Singer, som fikk tillatelse til å bruke fotografiet. I arbeidet med å liste opp navnene på Araby Maids mannskap, viste det seg at samtlige sjømenn var fra Larvikstraktene, med unntak av Olaf Gudmundsen, som hadde sitt opphav i Bergen. Kanskje var det ikke så rart at mannskapet var lokalt, da barken, som ble bygd på et skotsk verft i 1868, fra 1895 og til frem forliset var eid av rederiet M. Engelstad fra Larvik.

24. november 1903 var Araby Maid på vei fra Mobile i Alabama, fullastet med pitch pine, et furuslag som hører hjemme langs østkysten av USA. Destinasjonen var Rosario, en raskt voksende argentinsk by beliggende ved elva Paraná. Men skuta kom ikke lenger enn til Floridastredet, et smalt havområde mellom Florida, Cuba og Bahamas. Der kolliderte den norskeide skuta med det amerikanske dampskipet SS Denver, som påførte barken et stort V-formet sår i baugen på babord side, og Araby Maid sank i havet. To av mannskapet mistet livet.

Opprinnelig tekst, 1902: Sittende fra v. ved luken: Kaptein Ludvig Larsen. 1, styrm. Ole Myrland, 2. styrm. Alfred Andersen. Staaende på dek fra v.: Johan Torvalsen, Brunlanes, Ole Johan ? Larvik, Birger Eriksen, Kvelle, stuert Korneliussen, Larvik, Ole Larsen, Larvik, Karl Bjørnsen, Heum, Lars Jensen, Helgeroa. Står bak fra v.: seilmaker Pettersen, Sandar. Bertinius Simonsen, Larvik. Olaf Gudmundsen, Bergen, Kristian Jonasen, Larvik. (Fotograf ukjent)

Hvem som utgjorde mannskapet på den tid da Araby Maid sank i havet, vet vi ikke. Men vi vet at barken hadde fått en ny kaptein, en herre ved navn Andr. Hansen. Sannsynligheten er stor for at mannskapet fremdeles var fra Larviksområdet, da skipets eier var den samme. Og hvem var de to som mistet livet? Kanskje er svaret å finne i et nummer av Østlands-Posten fra denne tida.

I dag er som nevnt hvilestedet for Araby Maid et mål for dykkere. Området heter Dry Tortugas, og hører til den mest avsidesliggende delen av Florida Keys. Det sunkne vraket var en gang kjent for å være i god stand, men har siden blitt utsatt for flere orkaners herjinger, noe som har ført til større skader på skipsvraket, i tillegg til at inventar har blitt spredt utover et stort område.

Om du ønsker å lese mer om Araby Maid som dykkedestinasjon kan du klikke her. Ønsker du å søke i historiske fotografier og museenes samlinger på egen hånd, kan du klikke her.

 

 

Forrige artikkelLarvik anno 1767 og 1900 – Et prosjekt om trearkitektur og 3D-grafikk Neste artikkelArnold Jacoby forteller om arbeidet med boka "Det angår også deg"