Nyheter

Larvik anno 1767 og 1900 – Et prosjekt om trearkitektur og 3D-grafikk

Hvordan så Larvik by ut for 250 år siden, da den var på sitt høydepunkt som residensby for grevene Danneskiold-Laurvig? Hva skjedde i årene som fulgte og hva kjennetegnet industribyen Larvik omkring 1900? Takket være deltakelse i et EØS-prosjekt har … Les videre

Herregårdens hage – en tapt attraksjon for byen?

Innlegg i Østlandsposten 18. mars 2016: Av Halvard Kausland, styreleder, Vestfoldmuseene Nils Anker, direktør, Vestfoldmuseene I kommunestyrets møte 16. mars vedtok politikerne at det ikke skal anlegges «barokkhage» på området Mesterfjellet – Torstrand/Herregården og at eksisterende bygg og området skal benyttes … Les videre

Barken «Figaro» fra Larvik sentral i spennende forskning på skipsvrak i Arktis

Barken «Figaro» fra Larvik er nå sentral i spennende forskning på skipsvrak i Arktis. Forskere ved NTNU studerer funnet av det til nå nordligste skipsvraket i verden. I 1904 ble «Figaro» avbildet på vei ut Larviksfjorden med destinasjon Spitsbergen (Svalbard) … Les videre

Tapet på flyttefot

I 1957 ga bryggeribestyrer Thor Heyerdahl senior en stor tapet i gave til Larvik og omegns Museumsforening. I brevet til museumsforeningen vedr. gaven skriver Heyerdahl senior at han hadde lovet sin ekskone Alison Heyerdahl som hadde vært styremedlem i Larvik … Les videre

Meningsfull deling av immateriell kulturarv

  Larvik Museum samarbeider med NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning) og Brama Godzka i Lublin om et prosjekt som blant annet handler om overføring av håndverkskunnskap med antikvarisk restaurering som ramme. I forrige uke var museumshåndverker Lars Rauan lærer på … Les videre

Skuteportrett fra Larvik stiger ut av «tåken».

Blant Larvik Sjøfartsmuseums mange gjenstander finner vi en stor og rikholdig samling skuteportrett. De første bildene ble samlet inn av Larvik Sjømannsforening (etablert i 1849) og ble i 1929 en del av grunnstammen til Larvik sjøfartsmuseums samlinger. I skuteportrettene ligger … Les videre