Ferdinand Anton Danneskiold-Laurvig

Ferdinand Anton Danneskiold-Laurvig (1688 – 1754)

Ferdinand Anton Danneskiold-Laurvig  var nummer åtte i rekken av Ulrik Frederik Gyldenløves barn med Antoinette Augusta von Aldenburg. Han ble født i 1688 og ble greve av Larvik bare 16 år gammel. Han tilhørte rikets fremste adelsslekter og  militær karriere … Les videre

Provianthuset til nytte og besvær

Larvik har mange minner etter de danske adelsmenn og grever som grunnla og bygde opp bysamfunnet. Noen er fortsatt godt synlige i bybildet, som Herregården og Laurvig Hospital. Andre finnes i dag bare på kart, bilder og i arkivene. Slik … Les videre