Herregårdshagen

Nye utgivelser om Herregården

Larvik Museum fortsetter med utgivelser av publikasjoner som omhandler Herregården. I fjor presenterte vi Herregårdens historie i et større sveip, inkludert enkelte funn fra nyere forskning. I år foreligger det to nye hefter, om henholdsvis hage og himmelseng. Begge hefter … Les videre

Grevens grønne fingre – gartnerne i Herregårdshaven

Det våres og spretter og gror. Larvik er nok en gang i ferd med å forvandles til en grønn og skjønn by. Jeg tenker det samme hvert år på denne tiden når jeg kjører opp Christian Frederiks vei og svinger … Les videre

Fra grevelig golf til boligblokker

Utbygging av sentrumsnære områder eller fortetting har positive sider, men det er også mange eksempler på at verdier går tapt. Blant annet settes sporene etter fortiden under press, og vern som alternativ er et aktuelt tema blant annet i forbindelse … Les videre

Gymnas og kolera

  Gartnerboligen 1886, til venstre i bildet I det siste har diskusjonen gått høyt fra kommunestyrets talerstol og i media knyttet til rivingen av det gamle Larvik gymnas. Under jorden hviler imidlertid stemmer som ingen lenger hører og de færreste … Les videre

De dødes ben

«Hvor der før var de skjønneste blomsterkvarterer, der er nu kun sådd de dødes ben» Dette skrev Johan Fredrik Bøhn i en avisartikkel om den gamle herregårdshagen i 1915. Han fortalte hvordan det som på han tid var blitt en … Les videre