Byen før byen

1

Denne utstillingen var starten på et større prosjekt som tok sikte på å bli bedre kjent med Larviks historie i periodene før byen fikk bystatus i 1671.

At Larvik fikk bystatus skjedde samtidig som grevskapet Larvik ble opprettet for Norges stattholder, Ulrik Frederik Gyldenløve. Men ettertiden har glemt at byen allerede var etablert før 1671 med sin egen historie.

Hvordan vokste Larvik fram?

Hvem sto bak?

Hvorfor vet vi så lite om den tidlige byen?

Utstillingen stilte spørsmålene og starter prosessen med å lete frem svar.

Historien formidles via kart som viser rekonstruksjoner av landskap og bebyggelse gjennom århundrene fra år 800 til 1650. Kartene er basert på eldre kart, arkeologiske utgravninger, lokalhistorisk litteratur og arkivmateriale.

Forrige artikkelOppdagere og eventyrere Neste artikkelLarvik i endring 1880 – 1915