Västerhavets kulturarv

Larvik museum har i flere år deltatt i et prosjekt som heter Västerhavets kulturarv. Prosjektet var en del av Interreg IVA-programmet og var delfinansiert av EU. Prosjektet ble avsluttet i 2011, og utstillingen Grenseløst er et av resultatene av dette prosjektet.

Kart over Kattegatt-Skagerrak-området

Kart over Kattegatt-Skagerrak-området

Västerhavets kulturarv er et samarbeid mellom museer og universiteter i Danmark, Sverige og Norge. Disse stedene knyttes sammen av Skagerrak og Kattegat som utgjør en del av Västerhavet.

Regionen har en rik oog flerkulturell historie. Her har mennesker fra Europa og resten av verlden truffet hverandre og knyttet kontakter.Projektet tar utgangspunkt i 1700-tallet och kretsar rundt tanker om frihet, kunnskap og makt.

Byene langs kysten ble knutepunkter for handel og møter mellom mennesker. Hvordan er dette i dag? Er kontakten over landegrensene så selvsagte at vi ikke engang tenker på dem?

Prosjektet resulterte i vandreutstillingen Grenseløst, en egen nettside, et læremiddel for den videregående skolen, en nettutstilling, samt en publikasjon.

 

Forrige artikkelTanker om tog og tid Neste artikkelGrenseløst